Active School Week

Active week 2021

83C496EE-0D0F-41FD-8A0E-3D71D4C8FF9A 8B59DBF7-FD3C-4479-A702-0B81B8DD581D 9465655B-FBA1-4BF2-8AB3-D99F5104399C 5E2AE664-554C-4A14-B912-3C90D6B2ACBD 99237086-5E7A-4300-8148-0602ED020F2E 6BD09875-24E2-4F4F-B3D1-98D65DE480BC A2E01281-F9E4-460C-AEF8-A52405C05895 67D7FD18-C4F0-4015-BF73-04F166C268DA 36A9FF62-FEAC-454A-A70D-6B349F8474A9 0A0539F1-42BA-4550-AD5C-E1E9E835626F 7679C1E9-8D2A-4A6D-B898-79BD6799E0CB 13BC9DA3-8846-4959-BF2C-2A2CB6BEA177 EDB8DF40-BC9D-49FB-AA1A-C5C5147E6009 3C480E5E-AAF2-4EDF-A563-9254B06AB05E BDBB340E-4141-4C8D-8F6C-B1E859587B54 41EDD82C-F189-4598-9ACC-D8677D8E009E F39102C6-4AE8-4155-AE3C-EBA7EEE6F3DE 34308948-B28B-4D00-AEC5-B8E1AD8AB940 29F4E376-6720-4388-9006-357925C95225 FCD55134-3808-4A7F-8491-D9CB2EC827C0 C1DAD177-5228-4380-885B-D54400E080C0 D4A24E76-794C-417D-9031-79ADD314240F 0948AF63-8289-43B5-8F72-08B7727A750B 426273C0-F2C9-40AC-946C-AE99F6B7AA58 8D63374F-53C2-427E-9F64-D4143BB6FECD 3FEF2DD3-63FB-4B06-A785-A8881BAEA385 6E481504-986B-4877-9522-D0AF1E007166 2530EEF6-3627-4D2B-8855-4D688432D3E5 35058251-FF8B-4E7F-BC88-BD9E04C11BB2 377E2DF9-D26D-4637-819F-22F478D698CB EDBEE98C-1F49-4B71-B1FD-CE5F84F9A1C1 738AC3ED-C7A7-4110-AE6F-A6C1D7F53E91 8226BDBA-52B9-46DD-B144-6615C34CF9E6 A7893A90-3B53-4465-BEB9-91196070AF93 25FCC291-36B6-44DA-BD13-E81F21683926 315F7E53-4A2C-47B1-86A5-27BE64A2D4C4 7671E79C-0B59-49D5-8E70-0946D01808EB 33EF9A59-666C-4ABB-A03B-EDEA81FB30DB DD8F5317-5F12-4FB1-912D-2ECA4DF2610E B8AE60F1-E283-414F-AA33-71F9D59E2345 F04DAB7F-A4AC-4D59-841A-2207CC1D7497 200E8FAD-5455-4C33-821C-D89008CC04FF CDD62E75-258B-46D4-AF7A-72730502C6AA CCE338EF-B5A0-40C7-964E-E3338A81F67C 1D4B0FEF-DF31-4DB3-A6B6-7A000882D7F3 3C610ACF-6286-434D-8E3C-19A8975F0DD3 1CB8CF35-1BFD-4307-AF7C-6D112C689121 84FE96AA-B7FC-4732-ADFE-433D6F211AE3 00576B4F-4058-4AA6-AD56-729389042F70 11CE9B2D-B936-4238-BA93-16B20DCE20CA AA42ED73-CFFC-4228-BACA-7ECC09F6FA53 B06017A5-FA28-4CBA-B394-7890F38B8270 41FAD7E3-0688-4C1D-83FF-033AB4BBCCC5 53C407C6-8A6A-4FA0-BD1B-B220AFBA301E 8A07C8AC-2801-4B92-B045-60EDC955021A C33EF9D6-5ABE-4320-B6FB-B2C5B9E6FD33 2C3A20A2-BBFC-459A-9FF9-E4A7580E45FD 70457302-7991-4065-8E6B-441A670A2735 22EAF26D-7925-42D0-A9FD-232361CE0059 522513BC-5D9D-498C-BEFA-59FD26F18945 8F90C574-D14E-4322-AEF1-785D8A847C19 219F9EA7-0BF2-4D70-88F4-D951C30E9FF8 46C4789E-3B58-4941-93BE-DD890D78A841 6DF93725-D886-498C-A8F8-46E365ECAB71 67EBDF9F-F863-4D77-9FEF-89264F89B40B 2A595086-E491-43AB-8026-B06527E5A942 50B7606E-D320-4436-ABB5-A131A29A97F7 43EA5C96-ABBC-4E7D-8666-C1293E762EED B71A907B-D513-498E-B369-F3BBF117A7CC 1AF415D0-3332-45CA-8624-76454C42F0D5 C91354B0-79FD-46E5-9B66-D58A8FB9B0BE FC9B2352-DD33-4BC6-9320-4E784480A862 814AF937-9A16-4D31-B15A-0E2761BABB43 7C686AA4-F95C-47EB-8B90-E47554386CAB 69B0ECD9-3C6E-4789-A34F-844A03D35711 8621FADB-B4D3-40CC-A7F7-265B9EC6955E 77CDE5B1-E622-4915-91E0-287B97C2B496 CC7437FE-25D7-4D3F-A5EA-E4F743D62A95 1769F175-A06F-4EED-9F81-830B7B3FBF04 582EE73D-C242-42AB-8FA5-665DCA7D8BA1 35C825F6-278C-4BA6-8ABE-9ED83D442E1F 55D6FAE1-4240-4286-BEB7-E786FE1AAD1E 979F7A53-8841-4D37-B81C-464D0E20F9F7 8CD251DD-A3E6-40B2-B50C-8463BFD57B0D 98F882D2-29FE-4B1D-A4D6-515BE3BDD624 C0035EA2-0663-4D9B-9FB8-14760EEBBF47 B6F2F8FD-4EB1-4652-BF08-7855FB07BA51 4FD6F29C-1318-49BF-BAB9-A0A783572330 348FF0BC-D5D3-456D-B93B-ACDF91D5FE8A 5B938B2C-16CF-4681-A73B-B947C9EB86A8 4F626B60-8703-46E2-9C84-2140339F219C DD8704F3-51C0-4356-A72C-0ED2854D5C73 434463F5-7115-4329-9561-72953CFDD2FC E1672160-C592-452D-934A-39432AAE0145 62C65D7A-ABED-4DDC-849E-422AB27386DE 95FD8AEF-18FD-49D7-B607-23571DC5BBE4 F98F5405-2588-4112-AF01-3B590D12F02A FA397442-EBE1-4B23-9B87-CA9D7AFC3678 9CE6190B-9169-412C-9CCD-DC9472B0610C FA853321-EF6A-4FBD-90B1-31417DB884C9 0728B3B6-5CAD-4B67-BD6A-0CCC1EEE3975 7CEEEA5A-B171-40BF-B009-5D9F4CF5C201 0E68C5E4-584D-4D51-B2A4-6241F14C8CB5 01335D12-D40F-4B31-909D-00011F57ABE7 A7BCE4B3-A777-47C7-B228-D808FDA62104 FDB67B9C-279C-4464-9C1E-F9E3DEED2FB7 72AAB42F-93DA-46BC-A56B-432B4A9D21B0 5314F2CC-662C-4FB9-8B71-E3BA255A3F8F 29B48F79-10DF-4620-B241-EA979E3B3330 FFB6419D-ABCC-459E-A8E5-82F7297D8762 110E5AFA-AA7C-4324-BBAC-960721974359 0F32C67E-978E-4C5B-AA6F-837BDACAB60E 056AEB21-0B2E-41D6-ACC9-B846F9C49EB8 A1150D25-0419-4EE5-9C54-9F33803611D8 09204240-66AE-4EB1-95BD-E809C78C8CD8 68FF42EF-F5CC-4D60-8CC4-AB536C328963 1197EA07-FCFB-48F1-9D87-6A85F1944A28 1BB0F1F7-92E1-4C8D-837E-485BEA95C4F4 7EFE4697-4B76-4A5F-9CD8-9A4ED5C35102 584687FA-8665-43B5-B627-A5C91A3F8F74 E6EFB47B-2862-4E89-961F-F801C95E0437 99F3DDCC-1E1C-41E0-BF1B-D848702D0B91 F8B8677E-7CFA-4153-8B59-A4CCC9F52ECD CEB11C0B-A129-40ED-91F8-3C9EDDE3E075 9EA4E40C-1354-4211-AB27-774D01E17106 B580B324-ED48-4D12-860F-F7E5BB2145E8 0A8C639B-951D-4330-BD5F-FACBC42397AA A4B4C962-ECF7-4BB7-A401-5A1C36A6EC18 B9885D8C-1C68-43BD-B9BE-0EC369E1B4D8 ECBD714F-316E-4ACF-9C58-B3C2E7266033 0EF6F355-359E-4A18-876A-1C5F05E477CF E177E0DF-B6F4-4350-8C9F-0FC92791F7B3 49F0D1D8-5158-4A48-A6ED-B30BC12B5D5F DD737061-AF49-4E22-BBA5-C8DA333F4C0E F0B0A727-A66B-4762-A787-809850D7F01C 687E7F32-9C5E-4F87-9C1D-4F1F871C75C6 75801AE2-E298-438D-B1A8-5DBC7D3AE276 F1E03F6A-B16F-4752-911A-95E4893EC039 94401AEE-FC3E-481A-A399-8D53D253C75A A3117C80-ABD9-450A-AD91-2684782F88E0 7547D275-F8A8-4744-83D9-FC6EFC535E26 B5F718E6-60C0-4D99-BEA8-757B74A68EA1 4BD6E8DC-B8F5-4B01-A565-3EB77F3656DC 7D515921-205C-4B3A-8D8A-8D7CCD4EBD11 781AF1CE-F2AF-467A-ACF6-E3391944FABA 5CFAD90D-BC16-4131-81A9-FEB7B2DAB512 3E850B07-D822-4097-A3CC-424D7A4F8F41 E543C288-924F-4465-8996-0FD7CB4EEA7C 02645AD9-6711-4C3A-9721-17AA4C3193E3 A5F3E857-1ACA-4133-98EE-0A412F64F85C 1ABA83DD-D804-4CE3-866F-39181586D307 6A8ED54C-DF6D-4D40-9247-24A0BEA9EB7E 9EA372AE-835B-4512-8A03-44BF030F5766 604D6030-C850-4393-A41D-32D21BE23E05 049BF02F-DC20-4767-97F0-42843758AAF7 35BE35FA-0E10-4F0D-9C8D-AC995D01B160 966C450D-7D89-4B6C-98B9-AF3DB44B1FD2 A8D35169-EED6-4E33-875F-647ABDC711ED 9F73BC36-A1A4-45F7-9FC8-4194951022A9 24870F24-2084-4F56-8F1A-648B5C1318AD 4A61BCD0-8FCE-4EDE-8802-6C47CB6DDB6E 1FCCA401-FBCC-49C5-BD5A-ED45F64B53FB 5F9E83B9-C554-486F-A473-9ED4765BF237 D9EE3C58-8F8F-474A-ACC5-4B174F70E9A3 740D3784-E575-4A99-9A26-09985FCE9CFC 56258EC1-07C4-4158-A44B-3C70E5D98775 F15B0CD8-2839-4F5B-97D5-578D55C89389 773CDF5A-7EA2-4A81-ACB7-9DBC61AF1C24 AAD7D5DC-1731-47C9-B32D-87690BBAE6EF 776D9752-B4FD-411C-86EB-87D8B81E5424 030B6470-85CE-4250-9AD0-F711B72F04A4 F1D9D38F-892D-4090-B85C-0719E8BC7F69 397A5740-2D94-41B2-82B7-18507006E8A7 0FE2B891-2468-458D-A838-40B0EE0BE8BD 82297F2B-F640-443F-B0EE-3041A2B9E20E 5AC6A501-238C-48BE-A50C-E6888DD9D1F5 D928ED8D-DFDD-4362-B0D5-C1CD795ECC39 D318CCC3-DCE5-48A0-9914-3BF6FCCAC4BB 48CF8294-1933-4F4C-BA09-BBF3C48D2573 CB6CBA2D-3DBF-4DCB-8E18-7C2342DBD2AA 15626ADE-ED79-4288-97AF-24BE7711DE8E 7136192A-7197-4C59-9F64-5F5663E6A675 13FB4CA5-9E38-4185-8F5F-37A6E4B4021A A1CBC829-112B-4E1E-83BB-576842C044B9 02942CCC-5CC0-4D32-BB62-A3DE18DF59CA 860DE597-43F8-405D-B0F5-7A748C36A725 8D9123CF-4C8A-4110-B947-C88FB3C2937D 95BE77DF-4E70-4A74-A397-493882C63063 5146DCBB-C872-408E-BC8A-5C5BE6494996 55628F02-3D14-4355-ACBF-308DA8712144 02690F2E-168A-4A70-96BB-F2E6A4B06436 F07E893B-7107-4FB1-BD6B-27C9FC2F71AE 15B3E8F4-A4B3-4C31-94CF-05EF3110CD68 10417293-DD9F-42AD-9D52-6A3886E61015 64F1BEB8-42DB-4617-8636-B03A3EF398BC 70ADAE0D-811C-4AD9-83ED-3653D6FB23AC 53766CFE-F29A-4BEE-94E8-71E07A4E1530 E9E0CAE0-5986-43E7-9F16-FC2337A4BF23 91DA7D3B-E85D-4D76-BCD7-FE0A98C88090 E7B0371F-4FDF-4A8C-82D6-ED90771F8698 0B9DC593-CCBA-41BA-80B8-87EBAD737346 B14CAA84-199B-4B4C-B725-3B6FD6368DF4 C350E657-BCEB-4046-92E8-270184617665 9B08F52F-4C27-4808-9FD1-C2E19E921FEA 71E6DE67-CE9D-4850-B255-F7008520CACC 585A1C0A-D278-4BC5-BFE0-0714EDD930CD D8E9E329-66BA-4F72-A527-5F026BCF71DC CB1186C2-7E31-44EF-A2A5-871049B3473F 543483DF-5D40-4D69-874B-31A276FAC6BC 152EC5BA-EA5C-4008-B939-A99788195722 52C35011-9F08-4C73-8470-7CCDDD0F7FDE B1F58739-C3F2-473E-B7D5-1FE1260BDC9B 540F9DFB-9826-4CD2-A886-49D15306641A 59BF245B-2433-4789-9CFC-CFB9F7B3B874 6E66C01A-9003-43C7-B09A-A3C7280598A8 55364F41-B118-4EC1-8AB6-97B55A1F745E 2A628064-1519-4607-BB15-9F889122FE17 9C673594-2242-4B33-B0F2-77C274D61052 E58779BC-1A24-4311-A710-E447359938ED FC0BEB7D-2A6D-4D79-9253-9C57325D0B94 402AFC94-A105-4B84-A121-AFCBD1013573 911EBA04-1607-43CC-BBA7-E652ECD39E19 AA0CAFB2-3D93-4C11-ADF6-841E6FAA3938 D5B5C09F-5EFA-4B23-950F-3478708D74F0 07170ED1-1FE7-4433-ACA6-62FCDACEE153 50C78FA2-7758-448A-A91E-9C50F55505FA 12CDB41D-ECDE-4357-BB9A-21163ADB2B78 DC127AB5-890D-4F05-A3F2-F14900AE7A42 F2D4EA3E-DC5E-4329-924E-42D56411BB74 D05ADF32-AF22-450B-B611-E4D5F4BD4DBC FD699D36-D83D-428E-8DAC-0CA43A2F8D79 C449C041-2AAA-4F54-9F84-BA5876F31023 918288C3-CBBA-4224-85A3-D92063C10817 659EA3F2-0376-4714-B03F-BAFF28363134 DE1EC381-9DB5-41CF-9D25-7EC86CB9A59B 6BB251C1-9F28-49B4-A88B-694CCA4F9BBB 5E95CC58-D511-459D-A4A9-3A6F64BF2CB2 0DD2C6A0-F8AC-4D0D-B772-D15E84075DA9 21A62773-F309-44CB-8AAE-41ED2F9234E0 5F098F19-FE11-4CCF-92E7-7AE352DCBE00 CBEE8EEF-FF28-4CE5-B021-35DF2FBCB839 B28A625C-B18C-4FA6-A0B2-E53D79C5810C 835AE544-A48D-4599-A904-7136F98C2FDC E0AE6465-0E43-453B-83A1-F454B2A8237B B75202D9-29B9-43F2-8BA4-816055F3DCAB 41900F3C-BB5C-4EC9-B17B-41D3CE992526 B86D5872-309F-417D-9AD5-8D9BF8F79BC6 34C93189-1379-45D9-9BB6-3EB37ED6CB56 27216E1B-1A24-4FA3-84E9-048BAD5BC890 6A0BAA8D-E01C-4FA5-A36F-1A9BA9B85801 114FB437-7236-44F2-915B-29A43F5DB4D3 1BBFFF0F-EF48-403B-B54E-1BD822E832AA 65834CB1-6567-4242-B2C6-72A96594B1AB 6B3E3434-A3A2-41F9-BFA4-26E8B34383B9 98CC8BBB-F139-4CD9-9C60-E477858A4F7F 5210653E-2DC0-4027-A6F2-3A0C553CDDAF CCD8101F-F9AF-496D-A54B-5C30BB906C75 A98DC609-4BA6-4B28-A6B2-7F916B03E6CE AC35A22C-411E-4AC5-B9D0-B7B7DB7D29D0 16440BE2-635E-4A85-A08A-CA52F1397BBF 6997D911-CD33-49C2-875B-E7F9BD0459E4 DACC0922-931B-43C3-8AEA-9031C1429F6E B9C1DB54-0FC0-47A7-A679-EFB1C3F3BC80 D0CEC06C-4E90-4609-9D4A-321BAB36A397 F561B64E-F08C-4B4E-B7BC-0B33AA1CEDF1 8CEE7406-FA42-4639-A228-C47FB651A969 D4341A94-3C50-4F67-ACD1-51A82A6CB834 CA94C1A9-0095-491F-AC36-F5E8F69E1FB2 71D1B829-8699-44D5-8091-588F8BE39A22 1DD7640A-58D2-4868-A2E0-4A62B14371DF EEA9D983-5C0E-4875-8575-8C2709826B5E BD09A1DC-8A94-4AD1-A276-18CB2AC8D829 4E1E1113-76D5-4E31-BB2B-E4FE39C7F343 536B20B9-4906-46AA-9495-E9332CF18945 A30CCA4A-DA08-4211-85C4-D8D011458654 851E58B1-0BBB-43C8-8861-D3F442452FC5 43012013-5AE3-49F7-B06F-7CF0899042D8 B6248D7B-AA40-4632-822A-CBF178BD89B0 3DA4BBD5-89D7-4335-844E-13B7A57F4F4E img_6165.jpg img_6132.jpg img_6148.jpg img_6161.jpg img_6159.jpg img_6150.jpg img_6154.jpg img_6160.jpg img_6164.jpg img_6143.jpg img_6134.jpg img_6136.jpg img_6122.jpg img_6119.jpg img_6140.jpg img_6129.jpg img_6138.jpg img_6125.jpg img_6146.jpg img_6155.jpg E444AB9B-1A28-45D7-AAAD-3BBE262FA08D D67618B9-63D3-4E78-8ABA-01B8B4BD31A5 392D388C-3A6B-49D8-9D1F-595D5BA9F572 A8761D43-8194-47F6-BB38-1A2E655E71D6 5FC80555-7F90-4C9F-A21E-3D858813E948 143BE00A-F7A5-4D99-B5B8-7A4149183E82 FC771BA4-0C54-4D52-B009-D7C873C4B46D

Active week 2019

A4BE7B39-A02D-4975-A411-7DD025AA4F83 1E2B4F25-910D-4374-A832-249277E7BF1A C1653111-979E-4D4D-8A2F-D8E9D4369DD7 C0722F4E-1A4D-4F79-B73D-DC2441C0BE41 6EFAA079-A5D7-480F-A62D-5C6EDFEAD2AA B09659A1-A832-4F9E-A8B4-7B466530C0C4 95E94632-3D25-4FFB-9639-7DBA265E8D1B F0A26FD4-3EAF-477B-B551-1C07988C94D6 9DEA68BC-131E-4B18-8511-9DAC8D324186 3767C793-F8C3-43C5-8AE4-C6E25D4CEADB 8253CD7F-CAD9-4561-9C43-49016D1A1331

Active Week 2017

Monday 3rd April 

     Image result for cavan crest

We kicked off Active Week with an action -packed day. Rory Dunne, a past student of our school who now plays for our Senior County team came in to officially launch Active Week. Rory did the hard task of choosing the winners of the Active Poster competition and also encouraged each and every one of the children to get out and be active. After our official launch, Rory played games with every class.

IMG_1439

IMG_1443

IMG_1447

IMAG1549
IMAG1569
IMAG1571

IMAG1580

IMAG1582

IMG_1445

https://youtu.be/K_PB1_Qcq9E

https://youtu.be/aZKfwBGH36Y

https://youtu.be/4vcbsibXeZ

https://youtu.be/qOqtJTXWslY

Tuesday 

Image result for sky sports living for sport ireland

 

We had our second visit from Carla Rowe today as part of our Sky Sports Living For Sport partnership. The learning from her first visit was put into action today with plenty of games and activities on show. Carla spent time with every class and the children really enjoyed her visit.

IMG_5200[1]

IMG_5199[1]

IMG_5198[1]

IMG_5196[1]
IMG_5193[1]

IMAG1588

IMAG1592

IMAG1594

IMAG1596

IMAG1605

IMAG1606

IMAG1613

IMAG1623

IMAG1625

IMAG1643

IMAG1642

IMAG1641

IMAG1640

IMAG1639

IMAG1638

IMAG1636

IMAG1634

IMAG1633

IMAG1632

IMAG1630

IMAG1629

IMAG1627

IMAG1626

 

Video Player

Wednesday

Every class took part in an enjoyable walk to Shannow wood today. The children had the chance to see the different plants and animals in their local environment all the while being active and having fun! Have a look at some of our pictures below.

IMG_5308

IMG_5305

IMG_5301

IMG_5296

IMG_5294

IMG_5288

IMG_5285

IMG_5283

IMG_5279

IMG_5275

IMG_5268

IMG_5257

IMG_5251

IMG_5249

IMG_5246

IMG_5244

IMG_5239

IMG_5237

IMG_5215

IMG_5300

IMG_5276

IMG_5315

IMG_5318

IMG_5319

IMG_5334

IMG_5337

IMG_5338

IMG_5345

IMG_5346

IMG_5352

Tournament Thursday and The Final Journey 

Today was a very busy day for everyone in St. Brigid’s NS. The children completed their Malin Head to Mizen Head Challenge which was followed by a healthy snack kindly donated by the Smith family.

In the afternoon the children from 1st to 6th class competed in a 7-aside Soccer tournament. All teams played exceptionally well but in the end Team Ireland and Team Germany progressed into the final stage. The final will take place tomorrow, our final day of Active Week.

 

IMG_1552

IMG_1550

IMG_1543

IMG_1541

IMG_1534

IMG_1538

IMG_1532

IMG_1533

IMG_1527

IMG_1528

IMG_1529
IMG_1523

IMG_1524

IMG_1526

IMG_1514

IMG_1521

IMG_1513

Friday Finale 

Image result for Easter egg hunt

The final day of Active Week was just as fun filled as the rest of the week. We managed to fit in the grand final of our soccer tournament, a very exciting Easter egg hunt, and the Easter raffle. Everyone really enjoyed the day and it was a fitting end to a fantastic week.

IMG_5392

IMG_5393

IMG_5394

IMG_5395

IMAG1656

IMAG1659

IMAG1661

IMG_5401

IMG_5402

IMG_5403

IMG_5404

IMG_5405

IMG_5406
IMG_5408